SIEM řešení

Co je to SIEM?

SIEM (Security Information and Event Management) je bezpečnostní technologie sloužící k shromažďování, analýze a monitorování událostí a informací z různých zdrojů s cílem identifikovat potenciální hrozby a incidenty v počítačových systémech a sítích. V podstatě funguje jako strážce, který pečlivě monitoruje vaše digitální prostředí, shromažďuje obrovské množství dat souvisejících se zabezpečením a poskytuje analýzu potenciálních hrozeb a incidentů v reálném čase.

Proč jsou řešení SIEM nezbytná pro bezpečnou infrastrukturu?

Tváří v tvář rychle se vyvíjejícím kybernetickým hrozbám nabízejí řešení SIEM  detekci hrozeb v reálném čase.
Agregací a analýzou dat z různých zdrojů SIEM odhaluje anomálie, vzory a známky škodlivé činnosti. Tato včasná detekce umožňuje bezpečnostním týmům okamžitě reagovat a zmírnit případné škody.

Když dojde k narušení kybernetické bezpečnosti, je nutné rychle jednat. Systémy SIEM umožňují zefektivnit proces reakce na incidenty tím, že poskytují kontext informacím o útoku. To usnadňuje informované rozhodování a zkracuje dobu potřebnou k omezení a nápravě narušení.

Mnoho průmyslových odvětví podléhá přísným předpisům o ochraně údajů. Řešení SIEM napomáhají úsilí o dodržování předpisů tím, že nabízejí podrobné auditní protokoly, zprávy a dokumentaci, které mohou mít zásadní význam při regulačních auditech.

Moderní kybernetické hrozby jsou často mnohostranné a zahrnují více vektorů a fází. SIEM vyniká korelací dat z různých zdrojů, což bezpečnostním týmům umožňuje sestavit kompletní příběh útoku a identifikovat hlavní příčinu.

Vzhledem k obrovskému množství dat, která jsou denně generována, mohou bezpečnostní profesionálové trpět únavou z výstrah (alert fatigue), což vede k přehlížení kritických upozornění. SIEM filtruje a upřednostňuje výstrahy, čímž zajišťuje, že se týmy soustředí na nejkritičtější hrozby.

Chcete provozovat vlastní SIEM?
Rádi vám pomůžeme.