Penetrační testování

Penetrační testování je postup v oblasti kybernetické bezpečnosti prováděný s cílem odhalit zranitelnosti cílových systémů. Testování obvykle trvá 1-14 dní v závislosti na velikosti nebo složitosti systému.

Během testování se systémy důkladně analyzují, zkoumají a hledají slabá místa pomocí kombinace automatizovaných nástrojů a ručního zkoumání.

Výstupem testování je zpráva obsahující zjištění a doporučení pro zmírnění konkrétních zranitelností.

TYPY PENETRAČNÍCH TESTŮ

  • PENETRAČNÍ TEST WEBOVÝCH APLIKACÍ

  • EXTERNÍ PENETRAČNÍ TEST

  • INTERNÍ PENETRAČNÍ TEST

  • TEST ESKALACE PRIVILEGIÍ

ČASOVÝ PLÁN TESTOVÁNÍ

Chcete si nechat otestovat své systémy?
Rádi vám pomůžeme.